Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

30 sierpnia 2021

Opiekunie, zadbaj o siebie!

Opieka nad przewlekle chorującym bliskim to nie tylko fizyczne i emocjonalne obciążenie, często wiąże się również z koniecznością reorganizacji życia rodzinnego oraz pełnionych ról, trudnościami finansowymi, konfliktami rodzinnymi czy ograniczaniem kontaktów społecznych. Z czasem stres towarzyszący roli opiekuna może doprowadzić do wypalenia.

 

Obserwuj się i rozpoznaj niepokojące symptomy

Często zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków powoduje, że nie dostrzegamy alarmujących sygnałów, które wysyła nam nasz organizm. Zwróć uwagę na objawy związane m.in. z:

– poczuciem osamotnienia oraz tendencjami do wycofywania się z kontaktów społecznych,

– utratą zainteresowania zajęciami, które wcześniej sprawiały ci przyjemność,

– przygnębieniem, rozdrażnieniem, poczuciem beznadziei i bezradności,

– trudnościami z koncentracją,

– zmianami apetytu i wagi,

– trudnościami ze snem,

– częstszym chorowaniem,

– wyczerpaniem emocjonalnym i fizycznym,

– napięciem, niepokojem.

Zignorowanie odczuwanych trudności natury fizycznej lub emocjonalnej, może doprowadzić do ich nasilenia, ostatecznie uniemożliwiając codzienne funkcjonowanie.

 

Jak temu zapobiec?

W radzeniu sobie z rolą opiekuna istotne znaczenie ma wsparcie społeczne ze strony rodziny i bliskich – sygnalizuj swoje potrzeby otoczeniu. Poszukaj również wsparcia na zewnątrz, zorientuj się w usługach, które mogą być dostępne w twoim miejscu zamieszkania (jak np. ośrodki opieki dziennej dla dorosłych, pomoc realizowana przez organizacje przykościelne, posiłki dostarczane do domu, opieka zastępcza, usługi transportowe). Jeżeli czujesz się przytłoczony nadmiarem obowiązków, spróbuj podzielić je na mniejsze zadania, nadając im priorytety (być może nie wszystkie są tak pilne, jak sądzisz?). Postaraj się również zaakceptować trudne emocje, które mogą się pojawić w przebiegu opieki (jak np. poczucie winy czy złość), a przede wszystkim zadbaj o swoje samopoczucie fizyczne oraz kondycję psychiczną, organizując również czas na odpoczynek. Tylko w dobrej formie będziesz w stanie zapewnić odpowiednią opiekę swojemu bliskiemu!