Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

21 listopada 2022

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzisiejsze święto to forma uznania dla pracy tych, którzy na co dzień wspierają innych w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapewnienia godnych warunków życia. Pracownik socjalny ogrywa ważną rolę także i w naszym zespole – oferuje specjalistyczne doradztwo osobom, które sprawują opiekę nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

Dwie kobiety w trakcie rozmowy

 

Czym zajmuje się pracownik socjalny? Między innymi analizą sytuacji rodziny oraz diagnozą jej potrzeb, udzielaniem informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, jak i uzyskania innych form pomocy (także finansowej). Podejmuje również działania na rzecz pobudzania społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych, współpracuje z lokalnymi grupami, organizacjami czy z innymi specjalistami. Praca socjalna może mieć formę poradnictwa (działań prewencyjnych), mediacji czy wsparcia w odbudowywaniu utraconych zasobów.

Przypominamy, że głównym zadaniem Menadżera Opieki jest pomoc opiekunom w organizacji i efektywnej realizacji opieki nad bliskim w środowisku domowym. Oprócz wsparcia pracownika socjalnego, usługa oferuje także bezpłatne poradnictwo ze strony lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i opiekuna. Rekrutacja do projektu nadal trwa – więcej informacji TUTAJ.