Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

19 grudnia 2021

Bariery potęgują niepełnosprawność

„Walka o prawa w erze post-COVID” – to hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który obchodziliśmy na początku grudnia. W tym roku mówimy o wyzwaniach, barierach i możliwościach dla osób niepełnosprawnych w kontekście globalnej pandemii.
 

W Polsce żyje 5,4 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi 14,3% społeczeństwa. Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec kraju jest osobą niepełnosprawną. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma na celu mobilizację wsparcia dla godności, praw i dobrostanu osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób z niepełnosprawnością w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego na całym świecie.

Źródło: https://rampa.net.pl

Opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością? TUTAJ możesz się dowiedzieć więcej na temat bezpłatnych usług, realizowanych przez Centrum Wsparcia Opiekunów.

WSPARCIE JEST BEZPŁATNE dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.