Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie