Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.