Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie