Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego – Apetyt na Życie