Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie