Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Ośrodek wsparcia- Klub samopomocy dla osób starszych