Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II