Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Centrum Aktywności Seniorów „Nowe Centrum Aktywności Seniorów”