Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Centrum Aktywności Seniora „Aktywni Seniorzy Razem – Udoskonalenie”