Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego