Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Baza wiedzy

Centrum Aktywności Seniora „Kurdwanów”

30-647 Kraków, ul. Witosa 39
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Kurdwanów - pokój nr 2 na parterze)

www.facebook.com/Centrum-Aktywno%C5%9Bci-Seniora-Kurdwan%C3%B3w-747887832083058

Centrum Aktywności Seniora „Nestor Spot Bonarka”

30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 11

siemacha.org.pl/spot-nestor

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Łanowa 43
30-725 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Ułanów 25
31-450 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Babińskiego 25
30-393 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

ul. Łanowa 41
30-725 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

ul. Krakowska 55
31-066 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

os. Szkolne 28
31-977 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Praska 25
30-329, Kraków

dpspraska.pl

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Helclów 2
31-148, Kraków

dpshelclow.pl

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Nowaczyńskiego 1
30-336 Kraków

dpsnowaczynskiego.pl

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Radziwiłłowska 8
31-026 Kraków

dpsradziwillowska.krakow.pl

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Łanowa 39
30-066 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Podgórki Tynieckie 96
30-398 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Ułanów 25
31-450, Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Łanowa 1b
30-725 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

ul. Kluzeka 6
31-222 Kraków

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

ul. Sołtysowska 13d
31-598 Kraków

Klub Samopomocy – Aktywizacyjny

ul. Grzegórzecka 19/1-2, Kraków

Klub Samopomocy – Aktywizacyjny

ul. Gdańska 5, Kraków

Klub Samopomocy – Aktywizacyjny

ul. Okulickiego 51/279, Kraków

Klub Samopomocy – Aktywizacyjny

ul. Bronowicka 19/5, Kraków

Klub Samopomocy – Specjalistyczny

os. Krakowiaków 2, Kraków

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

os. Szkolne 14, Kraków (wejście od ulicy Struga)

wsparciekrakow.pl

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 „Socius”

ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 10
30-611 Kraków

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2

ul. Ks. Gurgacza 5, Kraków

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3

ul. Korczaka 4, Kraków

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4

ul. Sudolska 7a; Kraków

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5

ul. Nad Sudołem 32, Kraków

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6

Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów
os. Szkolne 20, Kraków

Mieszkania chronione

os. Sportowe 31-966, Kraków

Mieszkania chronione

ul. Praska 25, Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Józefa 1
31-056 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Olszańska 5
31-513 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Pasteura 1
31-221 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Piekarska 3
31-067 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Szkolne 30
31-978 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Tysiąclecia 86
31-610 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Aleksandry 1 30-837, Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

al. Pokoju 7, 31-548 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Grottgera 3
30-031 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Słoneczne 15
31-958 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Wandy 23
31-907 Kraków

Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera

ul. Kurczaba 5, Kraków

Ośrodek wsparcia – Klub samopomocy dla osób starszych

ul. Balicka 289 30-198, Kraków

Ośrodek wsparcia – Klub samopomocy dla osób starszych

ul. Zielony Dół 4
30-228 Kraków

Ośrodek wsparcia- Klub samopomocy dla osób starszych

ul. Krowoderskich Zuchów 6
31-272 Kraków

Ośrodek wsparcia- klub samopomocy dla osób starszych

os. Zielone 7, Kraków

Ośrodek wsparcia- Klub samopomocy dla osób starszych

ul. Komandosów 18, Kraków

Ośrodek wsparcia- Klub samopomocy dla osób starszych

pl. Gen. Władysława Sikorskiego 14/2, Kraków

Polityka Społeczna Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

rops.krakow.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce

32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 18, budynek Liceum Ogólnokształcącego im J. Matejki w Wieliczce (wejście od strony ul. M. Konopnickiej).

Publiczny Środowiskowy Dom Samopomocy

os. Młodości 8
30-908 Kraków

Rodzinny Dom Pomocy

ul. Źródlana 15
30-734 Kraków

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

Jana Dekerta, 30-703 Kraków

www.bip.krakow.pl/?dok_id=24588