Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Baza wiedzy

Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

ul. Trynitarska 11
31-061 Kraków

bonifratrzy.pl

Centrum Wsparcia Opiekunów

ul. Wielicka 267,
30-663 Kraków

mco.krakow.pl

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

szpitaljp2.krakow.pl

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

ul. Wielicka 267,
30-663 Kraków

mco.krakow.pl

NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego

ul. Siemiradzkiego 1
31-137 Kraków

siemiradzki.pl

Samodzielny PZOZ MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25
30-053 Kraków

zozmswkrakow.pl

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków

narutowicz.krakow.pl

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego

ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4
31-121 Kraków

szpitaldietla.pl

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków

rydygierkrakow.pl

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków

zeromski-szpital.pl

Szpital św. Rafała w Krakowie

ul. Bochenka 12
30 -69 Kraków

swrafal.pl

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36
31-501 Kraków

su.krakow.pl

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

szpitalzdrowia.pl