Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Szkolenia grupowe

Grupowe szkolenia opiekuńcze
to bezpłatne dwudniowe spotkania dla opiekunów osób niesamodzielnych, realizowane w niewielkich, 8-osobowych grupach. Szkolenia prowadzone są przez: psychologa (4 godz.), pielęgniarkę (4 godz.) i fizjoterapeutę (8 godz.). Obejmują one m.in. następującą tematykę:

 • potrzeby człowieka (biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe),
 • aspekt jakości życia i opieki w niepełnosprawności, podeszłym wieku, chorobach przewlekłych i wynikającej z nich ograniczonej zdolności pacjenta do samoopieki,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia,
 • komunikowanie się z chorym,
 • czynności pielęgnacyjno-higieniczne u chorego leżącego,
 • pomoc choremu przy chodzeniu,
 • obserwacja chorego w monitorowaniu procesu pielęgnacyjnego,
 • przemieszczanie i sadzanie chorych bez użycia pomocy technicznych i z ich użyciem z uwzględnieniem zasad bezpiecznego przemieszczania,
 • zasady profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn, przykurczów, itp.).
Merytoryczne wsparcie praktyków

Merytoryczne wsparcie praktyków

Potwierdzenie zdobytych kompetencji

Potwierdzenie zdobytych kompetencji

Wartościowe materiały szkoleniowe

Wartościowe materiały szkoleniowe

image

Najważniejsze informacje

 • Szkolenia grupowe odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Centrum przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie.
 • Po zakończeniu szkolenia wydawany jest certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych.
 • W trakcie szkolenia zapewniamy catering, składający się z przerwy kawowej i lunchu.