Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Narodowy Instytut Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie-PIB, Oddział w Krakowie