Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

7 kwietnia 2022

Nasza planeta, nasze zdrowie

Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny – podkreśla WHO w Światowy Dzień Zdrowia, szacując, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie spowodowanych jest przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć.

Co roku około 7 mln ludzi umiera przedwcześnie z powodu chorób nowotworowych, układu krążenia i płuc oraz udarów, na których rozwój i przebieg wpływa m.in. zanieczyszczenie powietrza oraz otaczającego nas środowiska. „Nasza planeta, nasze zdrowie” – to hasło przewodnie tegorocznej kampanii na rzecz ochrony planety, a przy tym także ludzkiego zdrowia.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzimy w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest naświetlenie najbardziej istotnych problemów zdrowotnych społeczeństw na całym świecie oraz promocja priorytetowych działań w obszarze zdrowia publicznego. Przy tej okazji Centrum Wsparcia Opiekunów zwraca szczególną uwagę na sytuację oraz potrzeby osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

Jeżeli wiesz, że w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto opiekuje się osobą starszą, po udarze, z niepełnosprawnością ruchową, cierpiącą na chorobę Alzheimera czy inne schorzenia neurodegeneracyjne – poinformuj go o bezpłatnych formach wsparcia. Więcej informacji na temat naszych działań znajdziesz na stronie, zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: 12 44 67 530 oraz mailowego: centrumwsparcia@mco.krakow.pl.

W Polsce obchodom Światowego Dnia Zdrowia towarzyszy Dzień Pracownika Służby Zdrowia – wszystkim pracownikom Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie składamy wyrazy uznania oraz podziękowania za trud i poświecenie w niesieniu pomocy innym.