Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

23 lutego 2023

Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym

Pomaganie innym przynosi wiele korzyści – poza dobrem, które wnosimy w świat. Jego wpływ (zarówno na dawcę, jak i biorcę) od dziesięcioleci jest popularnym tematem dyskusji. Badania dowodzą, że pomaganie wiąże się między innymi z lepszym zdrowiem i samopoczuciem oraz długowiecznością. Korzystnie wpływa także na pewność siebie, samoświadomość i poczucie własnej wartości, a może nawet zmniejszyć objawy depresji.
Roślina na wyciągniętej dłoni

Od czasu do czasu każdy z nas potrzebuje pomocy innych. Są jednak osoby, które wymagają jej szczególnie – to między innymi osoby starsze czy niesamodzielne, które poszukują wsparcia w podstawowych czynnościach dnia codziennego (takich jak pranie czy zakupy spożywcze) oraz towarzystwa, które złagodzi ich poczucie samotności.

Ty też możesz pomagać innym. Zacznij od małych rzeczy: zaoferuj pomoc i pocieszenie przyjaciołom i rodzinie lub też naucz ich nowych umiejętności. Pomóż swojej społeczności, przekazując darowiznę i zbierając fundusze na cele, w które wierzysz. Poświęć swój czas na wolontariat. Użycz głosu komuś, kto jest ignorowany. A jeśli w Twoim otoczeniu jest opiekun, który poszukuje pomocy, powiedz mu o bezpłatnych usługach realizowanych w naszym Centrum – być może jest to informacja, której właśnie teraz potrzebuje.